Locatie

Palatul Ghica Tei este un edificiu din București,sectorul 2, situat în Parcul Plumbuita, care mărginește latura sudică a lacului, ridicat de domnitorul Grigore Dimitrie Ghica în anul 1822, după planurile arhitectului catalan – român Xavier Villacrosse, pe locul vechii case părintești a banului Dumitrache Ghica.

Este o construcție realizată în stilul neoclasic al arhitecturii italiene, având și câteva elemente ale Renașterii franceze, în conformitate cu tendința de occidentalizare a Principatelor Române de la începutul secolului al XIX-lea.[1] Palatul este construit pe două niveluri, parter și etaj. Intrarea de la parter este încadrată de lei sculptați. Cornișa de deasupra intrării este decorată cu un altorelief care reprezintă două tunuri și două drapele. Sub aceasta se află timpanele împodobite cu șase nimfe înaripate ce întind cununi de laur, inspirate din figurile frizei de la cazarma Pavlovsk din Petrograd. În interior se păstrează decorația originară a câtorva saloane ale căror plafoane care reprezintă scene mitologice, personaje alegorice și motive vegetale, pictate de italianul Giacometti.[2]

Pe o placă de marmură, amplasatămai târziu, figura un text despre construirea palatului.

zidit din temelie de către Voevodul Grigore Ghika VIII, Domn al Țării Românești, pe moșia sa domnească Colentina, în anul 1822. Aci fu odinoară falnica sa locuință de vară, alături de care, spre dreapta cuviință, a înălțat apoi întru slava și pomenirea lui Dumnezeu biserica familiei cu hramul Înălțarea Domnului și a împodobit-o cu frumoase daruri prin înalta și statornica sa voință.[3]

Cu limbă de moarte, domnitorul a lăsat “Legatul Măriei Sale întru pomenire Grigore Ghika Voevod pentru Moșia Colentina din anul 1833”, redactat în limba greacă, prin care impunea generațiilor următoare să conserve acest locaș pentru “plăcerea nevinovată și petrecerea plăcută a poporului”, fiind creat în acest scop Așezământul Ghika Voevod, devenit ulterior “fundațiune”.[4]

În anul 1978, palatul a fost restaurat de Sorin Ilfoveanu, Elena Roșca și Dan Broscăuțeanu.

Clădirea a servit ulterior ca prefectură a județului Ilfov sau ca sediu al Ministerului Sănătății. Alături de Palatul Ghica Tei se află Biserica Teiul Doamnei Ghica.

https://www.palatulghicatei.ro/